BBA
Ekonomika podniku 

Program BBA představuje základní stupeň profesního (manažerského) vzdělání, který je určen absolventům středních škol, kteří nemají žádné nebo jen minimální manažerské praxe či zkušenosti.

Forma studia: On-line (studujete a zkoušky vykonáváte z domova)
Délka studia: 12 měsíců
Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.

Program je vhodný pro ty, kteří si chtějí rozšířit své odborné znalosti z oblasti řízení podniku, ale mají strach studovat bakalářský program na vysoké škole, protože se obávají předmětů např. jako matematika nebo cizí jazyky. Program BBA je taktéž vhodný pro uchazeče, kteří se teprve chtějí připravit na výkon vedoucí funkce, tzn. pro začínající ekonomy či účetní.

Program BBA lze chápat také jako přípravu na studium programu MBA, což je vyšší stupeň profesního (manažerského) vzdělání.

Obor Ekonomika podniku je vhodný pro zájemce, kteří se zabývají nebo chtějí zabývat problematikou řízení ekonomiky a financí v podniku. Po seznámení se základními disciplínami v řízení podniku se posluchači zaměří zejména na problematiku podnikové ekonomiky, daňové soustavy či účetnictví. Tento obor je vhodný také pro absolventy středních škol ekonomického typu, jelikož si zopakují a rozšíří své dosavadní získané znalosti.

Obor studia: Ekonomika podniku

Získaný titul: Bachelor of Business Administration - BBA (titul psán za jménem - např. Pavel Novák, BBA)

               Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní!

Pro snažší průběh studia bude studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který je povede po celou dobu studia a bude jim nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií. 

Obsah studia
Pro úspěšné zvládnutí studia je třeba absolvovat celkem 8 odborných předmětů rozdělených do dvou modulů.
Mezi studijní povinnosti nutné k ukončení jednotlivých odborných předmětů patří především vyhotovení seminární práce z každého předmětu a vykonání elektronického testu.
Závěrečný třetí modul je zaměřen na tvorbu závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.
Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry.

Jednotlivé předměty si můžete prohlédnout pomocí tlačítka stáhnout.


BBA

Management Podniku 

Program BBA představuje základní stupeň profesního (manažerského) vzdělání, který je určen absolventům středních škol, kteří nemají žádnou nebo jen minimální manažerskou praxi či zkušenosti.
Program je vhodný pro ty, kteří si chtějí rozšířit své odborné znalosti z oblasti řízení podniku, ale mají strach studovat bakalářský obor na vysoké škole, protože se obávají předmětů jako např. matematika nebo cizí jazyky. Program BBA je taktéž vhodný pro uchazeče, kteří se teprve chtějí připravit na výkon vedoucí funkce, tzn. pro začínající manažery.

Program BBA lze chápat také jako přípravu na studium programu MBA, což je vyšší stupeň profesního (manažerského) vzdělání.

Obor Management podniku je vhodný např. pro zájemce z řad začínajících podnikatelů nebo i jednotlivců, kteří se zajímají o řízení podniku a jeho zákonitosti. Během studia si osvojí manažerské dovednosti pro výkon této funkce. Problematika je zaměřena zejména na management a marketing podniku, komunikaci, strategické řízení podniku a management lidských zdrojů. Důraz je kladen na provázanost jednotlivých předmětů.

Obor studia: Management podniku

Získaný titul: Bachelor of Business Administration - BBA (titul psán za jménem - např. Pavel Novák, BBA)
Forma studia: On-line (studujete a zkoušky vykonáváte z domova)
Délka studia: 12 měsíců
Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.

 Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní!

Pro snažší průběh studia bude studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který je povede po celou dobu studia a bude jim nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií.

Obsah studia

Pro úspěšné zvládnutí studia je třeba absolvovat celkem 8 odborných předmětů rozdělených do dvou modulů.
Mezi studijní povinnosti nutné k ukončení jednotlivých odborných předmětů patří především vyhotovení seminární práce z každého předmětu a vykonání elektronického testu.
Závěrečný třetí modul je zaměřen na tvorbu závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.
Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry

Moduly můžete prohlédnout pomocí tlačítka stáhnout