Finanční řízení podniku

Informace o studiu Finanční řízení podniku

Výuka MBA ve specializaci Finanční řízení podniku je akreditovaným programem s orientací na ekonomickou praxi. Je vhodný zejména pro ekonomy, podnikatele, účetní, auditory, finanční analytiky, rozpočtáře, pracovníky státní správy, samosprávy a neziskových organizací a všechny ostatní zájemce, kteří mají zájem prohloubit své znalosti a dosavadní zkušenosti v oblasti ekonomické praxe.

Délka studia: 3 semestry (tj. 15 měsíců) nebo 2 semestry (tj. 12 měsíců)

Forma studia: on-line výuka (v případě zájmu mají studenti možnost účastnit se vybraných přednášek - jedna sobota v měsíci)

Jazyk studia: český jazyk (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině). V případě zájmu je možnost studovat v jazyce anglickém nebo ruském.

Způsob zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA

Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.

Pro snazší průběh studia je studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který Vás povede po celou dobu studia a bude Vám nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií.

                Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní.


Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat celkem deset odborných modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem.

Závěrečný třetí semestr je zaměřen na psaní závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.

Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry.

Přehled modulů můžete stáhnout pomocí tlačítka 

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc) nebo středoškolské vzdělání (maturita) a manažerská praxe (min. 2 roky).

Výuka je v českém jazyce, v případě zájmu možnost studia v jazyce anglickém nebo ruském.

Práce včetně závěrečné student píše v mateřském jazyce. V případě, že se dohodne studovat v Angličtině nebo Ruštině, potom v tomto jazyce píše závěrečné práce včetně vykonání závěrečné obhajoby.