LL.M.

Komerční právo 

Informace o studiu

Studium v oboru Komerční právo má za cíl provést studenty nejběžnějšími odvětvími práva. Je určeno zejména pro zájemce s právním vzděláním jako jsou např. advokáti, koncipienti, notáři apod., ale také pro ostatní uchazeče, kteří nemají právní vzdělání a přitom v této oblasti pracují, mají k ní z jiných důvodů bližší vztah či se chtějí pouze zdokonalit v této oblasti. 

Délka studia: 12 nebo 15 měsíců

Forma studia: on-line výuka

Název oboru: Komerční právo

Jazyk studia: český jazyk (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině)

Způsob zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu LL.M.

Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.


Pro snazší průběh studia bude studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který je povede po celou dobu studia a bude jim nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií.

Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní


Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je třeba absolvovat celkem deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do dvou modulů po pěti předmětech. Závěrečný třetí modul je zaměřen na tvorbu závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.

Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení projektu z každého předmětu, která je následně klasifikována lektorem, a splnění elektronického testu.

Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry.

Přehled modulů můžete stáhnout pomocí tlačítka níže  

Podmínky přijetí


Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc), nebo středoškolské vzdělání (maturita) a manažerská nebo právní praxe (min. 2 roky). 

Výuka je realizována v českém jazyce.
Práce, včetně závěrečné, student píše v mateřském jazyce.