MBA


  Finanční řízení podniku

Informace o studiu oboru Finanční řízení podniku

Výuka MBA ve specializaci Finanční řízení podniku je programem s orientací na ekonomickou praxi. Je vhodný zejména pro ekonomy, podnikatele, účetní, auditory, finanční analytiky, rozpočtáře, pracovníky státní správy, samosprávy a neziskových organizací a všechny ostatní zájemce, kteří mají zájem prohloubit své znalosti a dosavadní zkušenosti v oblasti ekonomické praxe.

Délka studia: 3 semestry (tj. 15 měsíců), nebo 2 semestry (tj. 12 měsíců)

Forma studia: on-line výuka 

Jazyk studia: český jazyk (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině). V případě zájmu je možnost studovat v jazyce anglickém nebo ruském.

Způsob zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA

Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.

Pro snazší průběh studia je studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který je povede po celou dobu studia a bude jim nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií.

              Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat celkem deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti předmětech. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení projektu z každého předmětu, který je následně klasifikován lektorem, a splnění elektronického testu. Závěrečný třetí semestr je zaměřen na tvorbu závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.

Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry.

Přehled předmětů můžete stáhnout pomocí tlačítka níže 

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc), nebo středoškolské vzdělání (maturita) a manažerská praxe (min. 2 roky).

Výuka je realizována v českém jazyce, v případě zájmu možnost studia v jazyce anglickém nebo ruském.

Práce, včetně závěrečné, student píše v mateřském jazyce. V případě, že se rozhodne studovat v anglickém či ruském jazyce, pak v tomto jazyce píše všechny projekty i závěrečnou práci, včetně následné obhajoby závěrečné práce v daném jazyce.


     Podnikový management    

Informace o studiu oboru Podnikový management

Výuka MBA ve specializaci Podnikový management je programem s orientací na manažerskou praxi. Vhodný je zejména pro manažery, podnikatele, personalisty, marketingové specialisty, obchodní zástupce, pracovníky státní správy, samosprávy a neziskových organizací a všechny ostatní zájemce, kteří mají zájem prohloubit své znalosti a dosavadní zkušenosti v oblasti manažerské praxe.

Délka studia: 3 semestry (tj. 15 měsíců), nebo 2 semestry (tj. 12 měsíců)

Forma studia: on-line výuka 

Jazyk studia: český jazyk (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině). V případě zájmu je možnost studovat v jazyce anglickém nebo ruském.

Způsob zakončení studia: obhajoba závěrečné práce, udělení profesního titulu MBA

Studijní materiály jsou studentům k dispozici zdarma.

Pro snazší průběh studia je studentům na začátku studia přidělen osobní garant, který je povede po celou dobu studia a bude jim nápomocen při řešení případných technických či studijních záležitostí. Student se bude moci na garanta kdykoliv obrátit, ať už osobně, telefonicky, e-mailem či pomocí skype. Tímto odpadá případná obava z on-line technologií.

                Přihlášky ke studiu přijímáme již nyní

Obsah studia:

Pro úspěšné zvládnutí studia je potřeba absolvovat celkem deset odborných předmětů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti předmětech. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení projektu z každého předmětu, který je následně klasifikován lektorem, a splnění elektronického testu. Závěrečný třetí semestr je zaměřen na tvorbu závěrečné práce, kdy výsledkem je vypracovaná závěrečná práce. Ta je v úplném závěru obhájena před komisí.

Lektoři tohoto studia jsou tvořeni z odborníků z podnikové praxe a z akademické sféry.

Přehled předmětů můžete stáhnout pomocí tlačítka níže  

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc), nebo středoškolské vzdělání (maturita) a manažerská praxe (min. 2 roky).

Výuka je realizována v českém jazyce, v případě zájmu možnost studia v jazyce anglickém nebo ruském.

Práce, včetně závěrečné, student píše v mateřském jazyce. V případě, že se rozhodne studovat v anglickém či ruském jazyce, pak v tomto jazyce píše všechny projekty i závěrečnou práci, včetně následné obhajoby závěrečné práce v daném jazyce.