Poznejte náš tým

Váš úspěch je pro nás motivací

Založení vzdělávací společnosti bylo logickým vyústěním dlouhodobého působení našich lektorů jak v pedagogické, tak i podnikové praxi. 

Education Agency s.r.o. patří mezi vzdělávací instituce, které sice nemají dlouhou historii, ale díky tomu nejsou svázány tradičními způsoby vzdělávání a je pro ně přirozené používat nové výukové metody. Ve výuce je kladen velký důraz na praktickou využitelnost načerpaných znalostí.

Disponujeme kvalifikovaným pedagogickým sborem, který se skládá jednak z vysokoškolských pedagogů a jednak ze zkušených lidí s dlouholetou podnikovou praxí.

Při výuce uplatňujeme moderní způsob vzdělání, kdy posluchač aktivně, vědomě a uvědoměle třídí data, zařazuje je do poznatkových struktur, analyzuje, srovnává a hodnotí informace. Učí se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjí svoji osobnost. Nesoustředíme se pouze na jednostranné předávání vědomostí. Podstatným prvkem našeho vzdělávání je důraz na osvojení a rozvoj dovedností a návyků potřebných pro úspěšné účastníky na trhu práce.

Akreditace a Členství 

EADL je Evropská asociace pro distanční vzdělávání. EADL klade důraz na kvalitu. Všichni členové musí splňovat normy kvality EADL a dodržovat Kodex chování. V celé Evropě je členství v EADL považováno za pečeť kvality. Posláním EADL je zastupovat všechny soukromé a nevládní evropské organizace, které nabízejí vysoce kvalitní  vzdělávání na dálku. Cílem EADL je zlepšit kvalitu a přijímání distančního vzdělávání, aby byla zajištěna maximální výhoda pro studenty.

Education Agency s.r.o. se 29. července 2014 stala členem  mezinárodní asociace pro distanční vzdělávání (The International Association for Distance Learning - IADL).

IADL je jedna z předních asociací pro distanční a online vzdělávání na světě. Byla zřízena na podporu kvality distančního a on-line vzdělávání a odborné přípravy a poskytuje srovnávací hodnocení, schvalování a uznávání distančních a on-line vzdělávacích programů a kurzů po celém světě. 

Členové musí splňovat přísná kritéria na kvalitu nabízených vzdělávacích služeb, které jsou v souladu s hodnotami a standardy IADL. Jedná se zejména o používané postupy výuky, interní procesy a systém řízení kvality. 


Asociace byla založena v roce 1990 a jejím cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí poskytujících vzdělávání dospělých. Asociace sdružuje profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracuje se státními orgány a dalšími subjekty při přípravě a zavádění legislativních opatření ve vzdělávání. Mimo to asociace organizuje odborné akce, vydává odborné publikace a reprezentuje své členy na různých tuzemských a mezinárodních sdruženích. AIVD ČR je členem European Assotiation for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je také zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, v Národním poradenském fóru, v Expertní skupině MŠMT a v Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT.


Yarintersenter Je naším partnerským vzdělávacím centrem profesního růstu v Jaroslavli od února 2019. Business - consulting centrum se zaměřením na komerční právo, finanční řízení a podnikový management.

Cílem

našeho působení je nalezení optimálního propojení znalostí, dovedností a kompetencí studenta. V současné době je trendem znát cizí řeč, ovládat práci na počítači, být finančně gramotný a umět řídit své podřízené. My jsme šli ve vzdělávání dál a snažíme se o propojení výše uvedených dovedností, čímž se snažíme tuto mezeru alespoň částečně zaplnit. Studiem v naší vzdělávací instituci získáte znalosti a kompetence, které posílí Vaši konkurenceschopnost na trhu práce. 

Seznam lektorů 

Mezi naše lektory patří vysokoškolští pedagogové stejně jako odborníci z praxe s bohatými profesními i lektorskými zkušenostmi   


Ing. Ladislav Obdržálek, PhD., MBA

Mgr. Miroslava Koníčková, MBA

Mgr. Anna Banetskaya

Ing. Jaroslav Drábek, PhD. 

Ing. Stanislav Vrba

Doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.