Reference


Ing. Otakar Mahdal, MBA

Finanční ředitel

"Investice do vzdělání je nejlepší možnou investicí...Studium na Education Agency s.r.o. je jistě tou správnou VIP branou pro osobní a profesní rozvoj "

"Studium MBA prozatím hodnotím velmi pozitivně, zejména oceňuji aplikaci nových poznatků při svém podnikání"

Jan Runda


"Studovat MBA jsem začala již na rodičovské dovolené s cílem získat nové praktické dovednosti. Některé předměty byly opravdu velmi zajímavé a dozvěděla jsem se spoustu nového. Jsem velmi ráda, že jsem se pro studium rozhodla a studium všem doporučuji. On-line výuka mi dává možnost rozložit si studium po celý měsíc dle časových potřeb."

Ing. M. Vičánková


"Jako čerstvá absolventka bakalářského studia jsem nemohla nalézt uplatnění. Ihned v průběhu studia MBA jsem si našla své první zaměstnání, kdy majitelé, již při samotném výběrovém řízení ocenili, že jsem se rozhodla studovat MBA. Firma, ve které pracuji, se zabývá zahraničním obchodem, a díky kurzu anglického jazyka, který v rámci studia pořádáte a díky výborné vyučující paní Banetskaye, jsem ztratila ostych komunikovat se zahraničními zákazníky."

Vaše spokojená studentka Bc. Pavla Uherová